ONDHO
(Barcelona, 2011)

Re-disseny del logotip per una marca que ven on-line roba infantil de segona mà.