PROJECTE PERSONAL
(Badalona, 2009)

La necessitat de crear la meva imatge a la xarxa em va portar a dibuixar tot un seguit de personatges que recreaven alguna característica sobre mi.