Desarrollo de un proyecto gráfico

 

INDEX BOOK
(Barcelona, 2010)

Disseny i maquetació. El llibre desglossa el procés d’un projecte de manera bàsica amb nocions que van des de la fotografia, la tipografia, la preimpressió a l’enquadernació.